Khai giảng khóa tiếp theo chương trình sau hè của lớp Movers 2

Khai giảng khóa tiếp theo chương trình sau hè của lớp Movers 2

Thông báo: Khai giảng khóa tiếp theo chương trình sau hè của lớp Movers 2

Kính gửi: Quý Phụ huynh 
Chương trình học hè năm 2017 của Movers2 đã kết thúc ngày 14/08/2017 (Khóa Movers2.03)
Số buổi còn lại của khóa học Movers2 sau hè là 28 buổi. 
Các em học viên chuyển sang học 2 buổi/ tuần để học tiếp chương trình còn lại của khóa học Movers2 như sau:

  • Tên lớp: Movers 2.04
  • Ngày khai giảng: 18/09/2017
  • Thời gian học:

 Thứ 2 và Thứ 4, lúc 18h00-19h20  (6h00-7h20 tối)

  • Sổ buổi học: 28 buổi
  • Số tháng học: 3,5  tháng.

Trung tâm trân trọng thông báo với Quý Phụ huynh về việc làm thủ tục nhập học sau hè cho các em.

Để thuận tiện, mời quý phụ huynh vui lòng liên hệ với Trung tâm để làm thủ tục nhập học cho các em trước ngày 18/09/2017, giúp Trung tâm có sự chu đáo hơn trong quá trình tiếp đón quý Phụ huynh, không để quý Phụ huynh phải chờ lâu trong quá trình làm thủ tục.

Thủ tục nhập học gồm: Bản photo CMND của đại diện Quý phụ huynh, Nội quy đối với Học viên và Biên bản thỏa thuận.

Trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh đã tin tưởng Trung tâm và cho các em tham gia khóa học.

           Trận trọng thông báo./. 

Leave Comments

097 559 9827
0975599827