Anh Văn Quốc Tế TOEIC, TOEFL, IELTS và A1, A2, B1, B2

Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu học tập ngoại ngữ của học viên rất đa dạng. Chính vì thế, chương trình đào tạo ngoại ngữ của chúng tôi được thiết kế dựa trên những nhu cầu này.

Nếu bạn muốn sử dụng ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ A1, A2, B1, B2, chúng tôi đã sẵn sàng với nhiều khóa học phù hợp.

Hay nếu bạn có nhu cầu làm việc, học tập và lao động ở môi trường mang tính quốc tế, hãy tham gia chương trình TOEIC, TOEFL hay IELTS tại World Win.

Qua các chương trình này, học viên sẽ có cơ hội rèn luyện 4 kỹ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT dành cho kỳ thi, đồng thời trang bị thêm vốn từ vựng cũng như củng cố các cấu trúc ngữ pháp, làm quen với kỹ năng xử lý các dạng câu hỏi thường gặp trong các phần thi để đạt được những kết quả cao nhất trong các kỳ thi.

 

 

097 559 9827
0975599827