Chuyên mục: THÔNG BÁO

 • KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL1_03

  Ngày khai giảng: 05/11/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4,5 tháng Ca học: 15h30-17h00 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi tiết về khóa học. Trân trọng thông báo!
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL3_01

  KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL3_01 Ngày khai giảng: 02/10/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4,5 tháng Ca học: 14h00-15h30 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi tiết về khóa học. Trân trọng […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS2-01

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS2-01 Ngày khai giảng: 15/09/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 19h00-21h30 Ngày học: Thứ 3, thứ 5 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_03

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_03 Ngày khai giảng: 29/08/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 18h00-19h20 Ngày học: Thứ 2, thứ 3 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP STARTERS2_01

  KHAI GIẢNG LỚP STARTERS2_01 Ngày khai giảng: 21/08/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 9h30-11h00 Ngày học: Thứ 7 & Chủ nhật Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_EN

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_EN Ngày khai giảng: 20/06/2016 Thời gian học: 03 buổi/tuần, khóa 2 tháng Ca học: 15h30-17h00 Ngày học: Thứ 2, thứ 3 và thứ 5 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP STARTERS1_EN

  KHAI GIẢNG LỚP SATRTERS1_EN Ngày khai giảng: 17/06/2016 Thời gian học: 04 buổi/tuần, khóa 2 tháng Ca học: 9h30-11h00 Ngày học: Thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL2_02

  KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL2_02 Ngày khai giảng: 28/05/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4,5 tháng Ca học: 7h30-9h00 Ngày học: Thứ 7 & Chủ nhật Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL2_01

  KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL2_01 Ngày khai giảng: 23/04/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4,5 tháng Ca học: 15h15-16h45 Ngày học: Thứ 7 & Chủ nhật Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP EC1_02

  KHAI GIẢNG LỚP EC1_02 Ngày khai giảng: 15/03/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4 tháng Ca học: 18h00-19h30 Ngày học: Thứ 3 & thứ 5 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp […]
  Xem thêm
097 559 9827
0975599827