Chuyên mục: Tin tức

 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_EN2017

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_EN2017 Ngày khai giảng: 02/6/2017 Thời gian học: 04 buổi/tuần, khóa 2,5 tháng Ca học: 9h00-10h50 Ngày học: Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 02966. 28.14.27 để […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP STARTERS2_02

  KHAI GIẢNG LỚP STARTERS2_02 Ngày khai giảng: 25/032017 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 14h00-15h20 Ngày học: Thứ 7 & Chủ Nhật Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 02966. 28.14.27 để được giải đáp […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_04

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_04 Ngày khai giảng: 20/03/2017 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 18h00-19h20 & 19h30-20h50 Ngày hoc: Thứ 2 & Thứ 5 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 02966. 28.14.27 để được […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS2-02

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS2-02 Ngày khai giảng: 11/02/2017 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 18h00-19h20 Ngày học: Thứ 7 & Chủ nhật Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 02966. 28.14.27 để được giải đáp […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL3_02

  KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL3_02 Ngày khai giảng: 26/11/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4,5 tháng Ca học: 8h00-9h30 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi tiết về khóa học. Trân trọng […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP GIAO TIẾP BIỆN LUẬN

  Ngày khai giảng: 09/11/2017 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4 tháng Ca học: 19h30-21h00 Ngày học: Thứ 4 & thứ 6 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi tiết về khóa […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL1_03

  Ngày khai giảng: 05/11/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4,5 tháng Ca học: 15h30-17h00 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi tiết về khóa học. Trân trọng thông báo!
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL3_01

  KHAI GIẢNG LỚP PRE-SCHOOL3_01 Ngày khai giảng: 02/10/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 4,5 tháng Ca học: 14h00-15h30 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi tiết về khóa học. Trân trọng […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS2-01

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS2-01 Ngày khai giảng: 15/09/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 19h00-21h30 Ngày học: Thứ 3, thứ 5 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi […]
  Xem thêm
 • KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_03

  KHAI GIẢNG LỚP MOVERS1_03 Ngày khai giảng: 29/08/2016 Thời gian học: 02 buổi/tuần, khóa 7 tháng Ca học: 18h00-19h20 Ngày học: Thứ 2, thứ 3 Kính mời quý Phụ huynh và Học viên quan tâm các khóa học liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm hoặc số ĐT: 0766. 28.14.27 để được giải đáp chi […]
  Xem thêm
097 559 9827
0975599827