THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

Kính gửi quý Phụ huynh và Học viên,

Trung tâm Ngoại ngữ World Win trân trọng thông báo với
Quý phụ huynh và Học viên về lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh.

Thời gian: 3 ngày, 02/09/2017, 03/09/2017 và 04/9/2017 (thứ 7, Chủ nhật, thứ 2)

Vào ngày 05/09/2017, thứ 3, Trung tâm làm việc lại bình thường. Các lớp học tiếp tục tham gia đúng thời khóa biểu đã đăng ký.

(Học phí chỉ tính trên các buổi thực học đăng ký chính khóa, không bao gồm các ngày nghỉ lễ ).

Trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh và Học viên đã tin tưởng Trung tâm và tham gia các khóa học.

Kính chúc quý Phụ huynh và Học viên có một kỳ nghĩ lễ vui vẻ.

Trận trọng thông báo./.

Leave Comments

097 559 9827
0975599827